امام خامنه ای :  پیاده روی اربعین، بلاشک جزو شعائرالله است