جهت ارتباط با گروه جهادی انصارالامام با شماره تلفن 5557120-0903 تماس حاصل فرمایید.