تاریخ درج سه شنبه 07 آذر 1396 در 12:30 کد خبر : 1749
ف

شروع فعالیت هیئت دانش اموزی

شروع فعالیت هیئت دانش آموزی

شروع فعالیت هیئت دانش آموزی

آنچه که اهمیت دارد کار فرهنگی بر روی کودکان و نوجوانان است یا به تعبیر بهتر، برای کودکان و نوجوانان است در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن، که در حقیقت برای آینده، برای خانواده ها، برای کشور و تاریخ است.

مقام معظم رهبری

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن