تاریخ درج سه شنبه 14 آذر 1396 در 10:47 کد خبر : 1784
ف

پیاده روی اربعین 1396

پیاده روی اربعین 1396

حضور دانش آموزان درحماسه پیاده روی اربعین

پیاده روی اربعین 1396

امسال شروع کانون همراه بود با حضور در حماسه پیاده روی اربعین

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن