تاریخ درج سه شنبه 14 آذر 1396 در 11:00 کد خبر : 1786
ف

جشن نابودی داعش

جشن نابودی داعش

الوعده وفا - تشکر سردار سلیمانی

جشن نابودی داعش

بعداز اینکه سردار سلیمانی به وعده ای که داده بودن عمل کردن یعنی اعلام نابودی داعش ماهم تصمیم گرفتیم که به میمنت این پیروزی یه جشن با بچه های کانون بگیریم.

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن