تاریخ درج یکشنبه 15 بهمن 1396 در 10:42 کد خبر : 2019
ف

صوت دهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

صوت دهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

14 بهمن 96

صوت دهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

ترتیب فایلها :

1- آقای سید محمد مدنی - 2- آقای عبدالصمد مرزوقی

-3- آقای علی منصوری فرد - 4- آقای سید حسین فاضلی

-5- آقای سید رضا حایری(نونهال) -6- آقای امیرعلی حیدری (نوجوان)

-7- آقای علی اصغر فتح الله پور (نوجوان) -8- علی فلاح (نوجوان)


آقای سید محمد مدنی
download

آقای عبدالصمد مرزوقی
download

آقای علی منصوری فرد
download

آقای سید حسین فاضلی
download

آقای سید رضا حایری(نونهال)
download

آقای امیرعلی حیدری (نوجوان)
download

آقای علی اصغر فتح الله پور (نوجوان)
download

علی فلاح (نوجوان)
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن