تاریخ درج جمعه 01 تير 1397 در 20:33 کد خبر : 2252
ف

برگزاری حلقه شهید آوینی 20 اردیبهشت 1397

برگزاری حلقه شهید آوینی 20 اردیبهشت 1397

گزارش تصویری از برگزاری حلقه شهید آوینی 20 اردیبهشت 1397

برگزاری حلقه شهید آوینی 20 اردیبهشت 1397

گزارش تصویری از برگزاری حلقه شهید آوینی 20 اردیبهشت 1397

مربی : حمیدرضائی

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن