تاریخ درج چهارشنبه 21 فروردين 1398 در 10:16 کد خبر : 2921
ف

صوت جشن ولادت امام حسین (ع)

صوت جشن ولادت امام حسین (ع)

19 فروردین 98

صوت جشن ولادت امام حسین (ع)

ترتیب فایلها:

1 - سخنرانی - حجت الاسلام برادران

2 - تک - کربلایی میثم رعیتی

3 - شور اول - کربلایی میثم رعیتی

4 - شور دوم - کربلایی میثم رعیتی

5 - مدح اول - کربلایی میثم رعیتی

6 - مدح دوم - کربلایی میثم رعیتی

7 - شور اول - حاج حسین پارسا

8 - شور دوم - حاج حسین پارسا

9 - شور سوم - حاج حسین پارسا


سخنرانی - حجت الاسلام برادران
download

تک - کربلایی میثم رعیتی
download

شور اول - کربلایی میثم رعیتی
download

شور دوم - کربلایی میثم رعیتی
download

مدح اول - کربلایی میثم رعیتی
download

مدح دوم - کربلایی میثم رعیتی
download

شور اول - حاج حسین پارسا
download

شور دوم - حاج حسین پارسا
download

شور سوم - حاج حسین پارسا
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن