تاریخ درج چهارشنبه 25 دي 1398 در 12:18 کد خبر : 3331
ف

پویش مهربانی

همیاری سیل زدگان کشور

لوازم مورد نیاز : خشکبار و کنسرو ، لوازم گرمایشی (بخاری ، پتو و....) عزیزانی که تمایل دارند به صورت نقدی در این خیر کثیر شریک باشند وجوهات خود را به شماره کارت 6273-8111-0481-8700 به نام موسسه فرهنگی مذهبی انصارالامام واریز کنند.

همیاری سیل زدگان کشور

لوازم مورد نیاز : خشکبار و کنسرو ، لوازم گرمایشی (بخاری ، پتو و....)

عزیزانی که تمایل دارند به صورت نقدی در این خیر کثیر شریک باشند وجوهات خود را به شماره کارت

6273-8111-0481-8700 به نام موسسه فرهنگی مذهبی انصارالامام واریز کنند.

جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن