تاریخ درج سه شنبه 27 اسفند 1398 در 14:39 کد خبر : 3455
ف

ویدئو پاسخ به شبهات دینی،سیاسی،فکری

ویدئو پاسخ به شبهات دینی،سیاسی،فکری

حجت الاسلام تویسرکانی

ویدئو  پاسخ به شبهات دینی،سیاسی،فکری

قسمت اول

کیفیت 360

کیفیت 240


قسمت دوم

کیفیت 360

کیفیت 240


قسمت سوم -( تلاش منافقین برای گرفتن آرامش مردم - پرستار دروغین - کرونا - دروغ پراکنی)

کیفیت 360

کیفیت 240


قسمت چهارم ( ویروس کرونا-شرایط خاص-مردم-همزیستی-مهربانی-کمک به یکدیگر )

کیفیت 360

کیفیت 240


قسمت پنجم ( ویروس_کرونا-شر-انسان-سوره_نساء-بندگی )

کیفیت 360

کیفیت 240


قسمت ششم ( ویروس کرونا-حرز-پناهگاه_پروردگار-قرآن_مجید-سوره ناس-سوره فلق )

کیفیت 360

کیفیت 240


قسمت هفتم

کیفیت 480

کیفیت 360


قسمت هشتم ( امنیت مهم ترین نیاز بشر و عدالت شرط تحقق امنیت )

کیفیت 240

 

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن