تاریخ درج پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399 در 13:35 کد خبر : 3533
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز ششم

احکام روزانه

 روزه زیر سِرُم

روزه گرفته و ضعف کرده و حالا می خواهد با سِرُم تا افطار خود را بکشاند.
 اما احتیاط واجب آن است که از تزریق آمپول یا سِرُم مغذی یا مقوی خودداری کند.

متن دقیق رساله :
 احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپول هایی که به رگ تزریق می شود و نیز انواع سِرُم ها خودداری کند ولی آمپول در عضله یا برای بی حس کردن و نیز دارو گذاشتن در زخم ها و جراحت ها اشکال ندارد.
رساله آموزشی آیت الله العظمی خامنه ای ، بخش مبطلات روزه


 قورتش نده

بعد از سحرمسواک نزده و بعد از اذان باقی مانده غذا از لای دندانش بیرون آمده است.
 در این صورت باید آن را از دهان خارج کند و نباید آن را قورت دهد و گرنه روزه اش باطل است.

متن دقیق رساله :
 اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است ، عمداً فرو ببرد روزه اش باطل می شود ، اما اگر علم به وجود باقیمانده غذا در لای دندان ها و یا علم بع رسیدن آن به حلق نداشته و یا فرورفتن آن عمدی و باالتفات نبوده ، روزه باطل نمی شود.
رساله آموزشی آیت الله العظمی خامنه ای ، بخش روزه

 

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن