تاریخ درج پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399 در 16:00 کد خبر : 3598
ف

مسابقه جزء 13

مسابقه جزء 13

رمضان 99

مسابقه جزء 13

 باتوجه به کدام یک از آیات ، دوستی و محبتی که بر اساس تقوا و فضیلت تشکیل نشود ، به دشمنی و خیانت ختم می شود؟

سوره رعد - آیه 36

سوره ابراهیم - آیه 22

سوره ابراهیم - آیه 46

 


 
*

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن