تاریخ درج شنبه 27 ارديبهشت 1399 در 12:04 کد خبر : 3631
ف

مسابقه جزء 21

مسابقه جزء 21

رمضان 99

مسابقه جزء 21

"نصرت و یاری مؤمنان حقی است بر عهده خداوند که حتماً صورت می پذیرد "

این معنی در کدام یک از آیات زیر وجود دارد؟

گزینه اول : آیه 57 سوره عنکبوت

گزینه دوم : آیه 47 سوره روم

گزینه سوم : آیه 10 سوره سجده


 
*

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن