تاریخ درج چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 در 12:00 کد خبر : 3632
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز نوزدهم

احکام روزانه

خمس پول پیش

 مستأجر است و هر سال مبلغی را باید به پول پیش بیفزاید. اما به پول پیش خانه ای که از محل درآمد و کسب باشد، خمس تعلق می گیرد.
 برای همین هر وقت این پول را از صاحب خانه بگیرد، باید خمسش را بدهد؛ ولی اگر برای اجاره منزل احتیاج دارد، می تواند دفتر مرجع مهلت بگیرد.

 متن دقیق رساله :
 س: معمول است که برای اجاره خانه مقداری پولِ پیش پرداخت می کنند. اگر این پول از منابع کسب باشد و چند سال در نزد صاحب خانه بماند، آیا پس از دریافت بلافاصله باید خمس آن پرداخت شود و در صورتی که بخواهد با همان پول در جای دیگر منزل اجاره کند، چطور؟
ج: خمس تعلق می گیرد، ولی  اگر به این پول برای اجاره منزل نیاز دارد، می تواند مهلت بگیرد و پس از رفع نیاز پرداخت نماید.
استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، بخش احکام روزانه


 روزه بدون سحری

 چون سحری خواب مانده، آن روز را روزه نمی گیرد‼️
 در حالی که روزه گرفتن بدون سحری اگر چه سخت است، شدنی است.

 متن دقیق رساله :
 شخصی قصد داشت روزه بگیرد، ولی برای خوردن سحری بیدار نشد، لذا نتوانست روزه بگیرد، آیا گناه روزه نگرفتن او به عهده خود وی است یا کسی که او را بیدار نکرده است؟
اگر فردی بدون سحری روزه بگیرد، آیا روزه اش صحیح است؟
در این مورد چیزی بر عهده دیگران نیست، و روزه بدون خوردن سحری هم صحیح است.
اجوبه الاستفتائات آیت الله العظمی خامنه ای ، سوال 832

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن