تاریخ درج یکشنبه 28 ارديبهشت 1399 در 13:32 کد خبر : 3643
ف

مسابقه جزء 22

مسابقه جزء 22

رمضان 99

مسابقه جزء 22

" مردان و زنان مؤمن در برابر حکم خدا و رسول خدا تسلیم محض هستند و هیچگونه رفتار مخالفت آمیزی انجام نمی دهند (در برابر ولایت خدا و رسول خدا مطیع هستند) "

این نکته در کدام یک از آیات وجود دارد؟

گزینه اول : سوره احزاب - آیه 36

گزینه دوم : سوره سبأ - آیه 5

گزینه سوم : سوره یس - آیه 15


 
*

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن