تاریخ درج یکشنبه 28 ارديبهشت 1399 در 13:34 کد خبر : 3644
ف

مسابقه جزء 23

مسابقه جزء 23

رمضان 99

مسابقه جزء 23

" مؤمنین برای حفظ ایمانشان اگر لازم باشد هجرت می کنند تا به ایمان آنان ضربه ای وارد نشود "

این معنی در کدام یک از آیات وجود دارد؟

گزینه اول : سوره یس - آیه 47

گزینه دوم : سوره زمر - آیه 10

گزینه سوم : سوره ص - آیه 2


 
*

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن