تاریخ درج چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399 در 15:50 کد خبر : 3662
ف

مسابقه جزء 25

مسابقه جزء 25

رمضان 99

مسابقه جزء 25

" از الزامات ایمان مؤمنین مودت اهل بیت می باشد " (از محبت و عشق به خاندان پیامبراکرم(ص) از لوازم ایمان است)

این نکته در کدام یک از آیات وجود دارد؟

گزینه اول : آیه 47 سوره زخرف

گزینه دوم : آیه 30 سوره دخان

گزینه سوم : آیه 23 سوره شوری


 
*

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن