تاریخ درج شنبه 28 تير 1399 در 10:11 کد خبر : 3707
ف

انتشار کتاب سلام بر ابراهیم به زبان لاتین، توسط واحد پیروان عترت هیئت انصارالامام

انتشار کتاب سلام بر ابراهیم به زبان لاتین، توسط واحد پیروان عترت هیئت انصارالامام

به زبان لاتین، توسط واحد پیروان عترت هیئت انصارالامام

انتشار کتاب سلام بر ابراهیم به زبان لاتین، توسط واحد پیروان عترت هیئت انصارالامام

انتشار کتاب سلام بر ابراهیم برای اولین بار به زبان لاتین
ترجمه شده توسط گروه هیئت انصارالامام رزمندگان کرج_واحد پیروان عترت خواهران

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن