تاریخ درج دوشنبه 13 مرداد 1399 در 11:19 کد خبر : 3726
ف

تصاویر کمک مومنانه

تصاویر کمک مومنانه

تهیه و توزیع ۱۸۰ کیلو گوشت گوسفندی برای نیازمندان سطح شهر کرج

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن