تاریخ درج چهارشنبه 26 شهريور 1399 در 09:46 کد خبر : 3829
ف

مرکز نیکوکاری انصارالامام

سهمی در تحصیل کودکان محروم داشته باشید

نیکوکاران عزیزی که قصد مشارکت در این امر خیر دارند ، می توانند اقلام و محصولات و کمک های نقدی خود را جهت تهیه بسته های آموزشی و خرید تبلت برای دانش آموزان و خانواده های نیازمند تا تاریخ 11 مهر 99 به شماره کارت زیر ارسال کنند. 6037-9979-5017-8906 به نام مرکز نیکوکاری انصارالامام

سهمی در تحصیل کودکان محروم داشته باشید

نیکوکاران عزیزی که قصد مشارکت در این امر خیر دارند ، می توانند اقلام و محصولات و کمک های نقدی خود را جهت تهیه بسته های آموزشی و خرید تبلت برای دانش آموزان و خانواده های نیازمند تا تاریخ 11 مهر 99 به شماره کارت زیر ارسال کنند.

6037-9979-5017-8906

به نام مرکز نیکوکاری انصارالامام

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن