تاریخ درج شنبه 14 فروردين 1400 در 09:18 کد خبر : 4005
ف

تصاویر اردو جهادی

تصاویر اردو جهادی

بازسازی منزل در کلاک

تصاویر اردو جهادی

 گزارش تصویری تهیه و انتقال بخشی از مصالح برای بازسازی منزل خانواده عزیز نیازمند در منطقه کلاک به همت دوستان گروه جهادی انصارالامام و گروه جهادی شهید ادواردو (مهدی) آنیلی ...

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن