تاریخ درج سه شنبه 16 فروردين 1401 در 11:36 کد خبر : 4466
ف

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

جزء اول

صوت یازدهمین آئین جزءخوانی قرآن کریم

14 فروردین 1401


ترتیل جزءاول - با صدای آقایان مهدی تقیانی و مهدی کاشیان - 14 فروردین 1401
download

نکات تفسیری - حجت الاسلام تویسرکانی - با صدای آقایان مهدی تقیانی و مهدی کاشیان - 14 فروردین 1401
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن