تاریخ درج یکشنبه 12 آذر 1396 در 10:32 کد خبر : 1763
ف

جلسات کادر - مهرماه 96

کادر هیئت نوجوانان انصارالامام

موضوع جلسه پنجشنبه های دورهمی

کادر هیئت نوجوانان انصارالامام

جلسه ای پیرامون کیفیت برگزاری پنج شنبه ها و نحوه ایجاد نشاط و... در حسینیه هیئت انصار برگزار شد که با حضور کادر به نتایج خوبی دست یافتیم.

منتظر دانش آموزان در روز پنجشنبه هستیم

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن