تاریخ درج یکشنبه 19 آذر 1396 در 09:32 کد خبر : 1802
ف

سومین کرسی های تلاوت هفتگی قرآن کریم

سومین کرسی های تلاوت هفتگی قرآن کریم

18آذر96

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن