تاریخ درج یکشنبه 19 آذر 1396 در 10:24 کد خبر : 1803
ف

صوت اولین کرسی های تلاوت قرآن کریم

صوت اولین کرسی های تلاوت قرآن کریم

96/9/4

صوت اولین  کرسی های تلاوت قرآن کریم

 

صوت قاریان به ترتیب فایلها :

1-استاد غفاری -2- آقای زاوش -3-امیرحسین جعرزاده -4- حسام خدابخش -5- سید رضا حایری -6- علی واحدی -7- علیرضا شهبازی -8- محمد مهدی واحدی -9- هومن شیروانی -10- یاسین زاوش


استاد غفاری
download

آقای زاوش
download

امیرحسین جعرزاده
download

حسام خدابخش
download

سید رضا حایری
download

علی واحدی
download

علیرضا شهبازی
download

محمد مهدی واحدی
download

هومن شیروانی
download

یاسین زاوش
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن