تاریخ درج یکشنبه 19 آذر 1396 در 11:02 کد خبر : 1804
ف

صوت دومین کرسی های تلاوت قرآن کریم

صوت دومین کرسی های تلاوت قرآن کریم

96/9/11

صوت دومین کرسی های تلاوت قرآن کریم

صوت قاریان به ترتیب فایلها :

1- ابراهیم مرتضوی -2- استاد حمیدشیخ زاده -3- امیرحسین جعفرزاده -4- امیرحسین قهرمانی -5- علی واحدی -6- محمد احمدی -7- محمد قسم زاده


ابراهیم مرتضوی
download

استاد حمیدشیخ زاده
download

امیرحسین جعفرزاده
download

امیرحسین قهرمانی
download

علی واحدی
download

محمد احمدی
download

محمد قسم زاده
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن