تاریخ درج یکشنبه 19 آذر 1396 در 13:04 کد خبر : 1805
ف

صوت سومین کرسی های تلاوت قرآن کریم

صوت سومین کرسی های تلاوت قرآن کریم

96/9/18

صوت سومین کرسی های تلاوت قرآن کریم

صوت قاریان به ترتیب فایلها :

1- آقای اسکندری -2- آقای داود تقیانی -3- آقای رستمعلی -4- آقای سید محمد خراسانی -5- آقای لطفی از قزوین -6- آقای مهدی جوزی از قزوین -7- آقای حمیدرضا اکبرنژاد -8- آقای سید حسین فاضلی -9- آقای گرجی -10- بیانات استاد ملازاده در رابطه با تلاوتی از استاد رفعت که آقای مسعود غفاری تقلید نمودند. -11- آقای مسعود غفاری


آقای اسکندری
download

آقای داود تقیانی
download

آقای رستمعلی
download

آقای سید محمد خراسانی
download

آقای لطفی از قزوین
download

آقای مهدی جوزی از قزوین
download

آقای حمیدرضا اکبرنژاد
download

آقای سید حسین فاضلی
download

آقای گرجی
download

بیانات استاد ملازاده
download

آقای مسعود غفاری
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن