تاریخ درج دوشنبه 20 آذر 1396 در 10:25 کد خبر : 1808
ف

پنجشنبه های دورهمی - 16 آذر 1396

پنجشنبه های دورهمی - 16 آذر 1396

هر هفته بهتر از هفته ی قبل

پنجشنبه های دورهمی - 16 آذر 1396

هفته ها یکی یکی سپری میشه و اونا که از قافله جاموندن فقط حسرت میخورن...

جای دانش آموزا خالیه

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن