تاریخ درج یکشنبه 26 آذر 1396 در 10:02 کد خبر : 1823
ف

چهارمین کرسی تلاوت هفتگی قران کریم

چهارمین کرسی تلاوت هفتگی قران کریم

25 آذر 96

چهارمین کرسی تلاوت هفتگی قران کریم

اسامی قاریان به ترتیب عکس ها :

1- آقای علی جعفرپناه -2- آقای امیرحسین جعفر زاده -3- آقای سیدمحمد هادی حسینی هوشمند

-4- آقای محمود رستمعلی -5- آقای سعید رضایی -6- آقای سید محمد رئیسی -7- آقای یاسین زاوش

-8- آقای هومن شیروانی -9- آقای علی واحدی -10- آقای امیرحسین قهرمانی -11- آقای گرجی

-12- آقای ابراهیم گرجی -13- آقای سید محمد مدنی -14- آقای حسام خدابخش

 

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن