تاریخ درج یکشنبه 26 آذر 1396 در 10:39 کد خبر : 1824
ف

دومین اردوی کانون دانش اموزی

دومین اردوی کانون دانش اموزی-آذر 96

اردوگاه شهید حقانی

دومین اردوی کانون دانش اموزی-آذر 96

به حول و قوه الهی دومین اردوی دانش آموزی کانون نوجوانان عاشورائی انصارالامام با کیفیت مطلوب برگزار شد.

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن