تاریخ درج یکشنبه 10 دي 1396 در 11:52 کد خبر : 1854
ف

صوت پنجمین کرسی تلاوت قرآن کریم

صوت پنجمین کرسی تلاوت قرآن کریم

2 دی 96

صوت پنجمین کرسی تلاوت قرآن کریم

اسامی قاریان به ترتیب فایلها :

1- آقای محمدرضا تقیانی -2-آقای محمود محسنی کبیر -3- آقای علی احمدی -4- آقای حسین فاضلی

-5- آقای حسام خدابخش -6- آقای محمد ناصری -7- قاری نوجوان آقای امیرحسین جعفرزاده

-8- قاری نوجوان آقای محمد قسم زاده -9- قاری نوجوان آقای امیرحسین قهرمانی


آقای محمدرضا تقیانی
download

آقای محمود محسنی کبیر
download

آقای علی احمدی
download

آقای حسین فاضلی
download

آقای حسام خدابخش
download

آقای محمد ناصری
download

قاری نوجوان آقای امیرحسین جعفرزاده
download

قاری نوجوان آقای محمد قسم زاده
download

قاری نوجوان آقای امیرحسین قهرمانی
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن