تاریخ درج سه شنبه 12 دي 1396 در 10:32 کد خبر : 1858
ف

صوت ششمین کرسی تلاوت هفتگی قرآن کریم

صوت ششمین کرسی تلاوت هفتگی قرآن کریم

9 دی 96

صوت ششمین کرسی تلاوت هفتگی قرآن کریم

اسامی قاریان به ترتیب فایلها :

1- آقای محمدرضا تقیانی -2- آقای مهدی کاشیان -3- آقای حسام خدابخش

-4- آقای محمد قسم زاده (قاری نوجوان) -5- آقای امیرحسین جعفر زاده (قاری نوجوان)

-6- سیدرضا حایری(قاری نونهال) -7- آقای علی واحدی (قاری نوجوان)

-8- آقای هومن شیروانی (قاری نوجوان)


آقای محمدرضا تقیانی
download

آقای مهدی کاشیان
download

آقای حسام خدابخش
download

آقای محمد قسم زاده
download

آقای امیرحسین جعفر زاده
download

download

آقای علی واحدی (قاری نوجوان)
download

آقای هومن شیروانی
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن