تاریخ درج دوشنبه 18 دي 1396 در 10:07 کد خبر : 1899
ف

صوت هفتمین کرسی تلاوت قرآن

صوت هفتمین کرسی تلاوت قرآن

16 دی 96

صوت هفتمین کرسی تلاوت قرآن

اسامی قاریان به ترتیب فایلها :

1- آقای منصوری فرد -2- آقای رستمعلی -3- آقای حسام خدابخش

-4- آقای جعفرزاده(نوجوان) -5- آقای امیرعلی ناصری(نوجوان) -6- آقای سیدرضا حایری(نونهال)


آقای منصوری فرد
download

آقای رستمعلی
download

آقای حسام خدابخش
download

آقای جعفرزاده(نوجوان)
download

آقای امیرعلی ناصری(نوجوان)
download

آقای سیدرضا حایری(نونهال)
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن