تاریخ درج یکشنبه 24 دي 1396 در 10:16 کد خبر : 1931
ف

صوت هشتمین کرسی تلاوت قرآن کریم

صوت هشتمین کرسی تلاوت قرآن کریم

23 دی 96

صوت هشتمین کرسی تلاوت قرآن کریم

اسامی قاریان به ترتیب فایلها :

1- آقای سید حسین فاضلی -2- آقای محسن محرابی -3- آقای محمود رستمعلی

-4- آقای تورج آشوری -5- آقای یاسین زاوش(نوجوان) -6- اقای امیرحسین باقری(نوجوان)

-7- آقای امیرحسین جعفر زاده (نوجوان)


آقای سید حسین فاضلی
download

آقای محسن محرابی
download

آقای محمود رستمعلی
download

آقای تورج آشوری
download

آقای یاسین زاوش(نوجوان)
download

اقای امیرحسین باقری
download

آقای امیرحسین جعفر زاده
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن