تاریخ درج دوشنبه 23 بهمن 1396 در 12:26 کد خبر : 2045
ف

صوت یازدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

صوت یازدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

21 بهمن 96

صوت یازدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

ترتیب فایلها :

1- استاد محمود غفاری -2- آقای مهدی عبدی -3- ابتهال آقای امیرحسین باقری

-4- آقای امیرحسین باقری -5- آقای علیرضا فتح الله پور -6- اقای علی واحدی


استاد محمود غفاری
download

آقای مهدی عبدی
download

ابتهال آقای امیرحسین باقری
download

آقای امیرحسین باقری
download

آقای علیرضا فتح الله پور
download

اقای علی واحدی
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن