تاریخ درج یکشنبه 20 اسفند 1396 در 10:37 کد خبر : 2093
ف

صوت سیزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

صوت سیزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

5 اسفند 96

صوت سیزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

ترتیب فایلها :

1 - آقای حمید شیخ زاده

2 - آقای اسدی

3 - آقای امیرحسین جعفرزاده (نوجوان)

4 - آقای علیرضا فتح الله پور (نوجوان)


آقای حمید شیخ زاده
download

آقای اسدی
download

آقای امیرحسین جعفرزاده (نوجوان)
download

آقای علیرضا فتح الله پور (نوجوان)
download

آقای علیرضا فتح الله پور (نوجوان)
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن