تاریخ درج یکشنبه 19 فروردين 1397 در 11:01 کد خبر : 2115
ف

صوت شانزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

صوت شانزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

18 فروردین 97

صوت شانزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم

ترتیب فایلها :

1 - ترتیل آقای حسین کوه خیل - حافظ بین المللی قرآن کریم (حائز رتبه در کشور لیبی) - قطعه اول

2 - ترتیل آقای حسین کوه خیل - حافظ بین المللی قرآن کریم (حائز رتبه در کشور لیبی) - قطعه دوم

3 - آقای سید امیر امامی

4 - آقای محمود غفاری - تلاوت اذان گاهی

5 - استاد جواد ملازاده - اذان


ترتیل آقای حسین کوه خیل 1
download

ترتیل آقای حسین کوه خیل 2
download

آقای سید امیر امامی
download

آقای محمود غفاری - تلاوت اذان گاهی
download

استاد جواد ملازاده - اذان
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن