تاریخ درج چهارشنبه 30 خرداد 1397 در 20:16 کد خبر : 2243
ف

جلسه کادر اسفند 1396

جلسه کادر اسفند 1396

گزارش تصویری جلسه کادر اسفند 1396

جلسه کادر اسفند 1396

جلسه برنامه ریزی برای ارائه محتویات فرهنگی اساسی کانون نوجوانان عاشورایی انصارالامام رزمندگان کرج

باحضور تمامی کادر هیئت انصار الامام رزمندگان کرج

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن