تاریخ درج چهارشنبه 13 بهمن 1400 در 07:22 کد خبر : 2720
ف

مستند

مستند

در برابر طوفان

مستند

مجموعه مستند "در برابر طوفان" روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی است. در این مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور نمایش داده می شود.

کارگردان : مهدی نقویان

.:: فصل اول ::.

در برابر طوفان - قسمت 1 (عوامل انقراض قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه)

در برابر طوفان -قسمت 2 (قدرت گرفتن محمدرضا پهلوی)

در برابر طوفان - قسمت 3 (حوادث سالهای 1331 تا 1337)

در برابر طوفان - قسمت 4 (آغاز درگیری های شاه با روحانیت)

در برابر طوفان - قسمت 5 (ادامه درگیری های شاه با روحانیت)

در برابر طوفان - قسمت 6 (تاجگذاری محمدرضا پهلوی و برگزاری جشن های 2500 ساله)

در برابر طوفان -قسمت 7 (وقایع اجتماعی و سیاسی ایران و شروع حزب رستاخیز و خیزش های مردمی در سراسر ایران)

در برابر طوفان -قسمت 8 (ادامه تظاهرات مردم، قیام خونین 17 شهریور و خروج شاه از کشور)

در برابر طوفان -قسمت 9 (روایتی از رویارویی مردم به رهبری امام خمینی (ره) با باقیمانده نظام شاهنشاهی در دی و بهمن 1357)

در برابر طوفان -قسمت 10 ( ورود امام خمینی (ره) به ایران و تعیین دولت موقت و سقوط رژیم پهلوی)


.:: فصل دوم ::.

در برابر طوفان - قسمت 1 ( بررسی وضعیت ارتش شاهنشاهی از بدو تاسیس تا انقلاب اسلامی )

در برابر طوفان - قسمت 2 ( بررسی وضعیت فرهنگ و هنر از ابتدای دوران رضاشاه تا پیروزی انقلاب )

در برابر طوفان - قسمت 3 ( تشریح سیاست ضد مذهب رژیم پهلوی )

در برابر طوفان - قسمت 4 ( تشریح برنامه اقتصادی دوران پهلوی )

در برابر طوفان - قسمت 5 ( تشریح سیاست خارجی حکومت پهلوی )

در برابر طوفان - قسمت 6 ( تاریخچه و تاسیس ساواک و چگونگی رشد آن )

در برابر طوفان - قسمت 7 ( بررسی وضعیت مطبوعت در دوران پهلوی )

در برابر طوفان - قسمت 8 ( نظام آموزش و پرورش در زمان حکومت پهلوی )

در برابر طوفان - قسمت 9 ( زوایای پنهان زندگی شاه )


.:: فصل سوم ::.

در برابر طوفان - قسمت 1 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1356 )

در برابر طوفان - قسمت 2 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1356 و 1357 )

در برابر طوفان - قسمت 3 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1357 )

در برابر طوفان - قسمت 4 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1357 )

در برابر طوفان - قسمت 5 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1357 )

در برابر طوفان - قسمت 6 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1357 )

در برابر طوفان - قسمت 7 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1357 )

در برابر طوفان - قسمت 8 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1357 )

در برابر طوفان - قسمت 9 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1357 )

در برابر طوفان - قسمت 10 ( اوضاع داخلی کشور در سال 1357 )

 

 

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن