تاریخ درج شنبه 01 تير 1398 در 11:09 کد خبر : 3016
ف

خطبه های نماز جمعه - 31 خرداد 98

خطبه های نماز جمعه - 31 خرداد 98

اجرای عدالت مهمترین خواسته مردم است/دستگاه قضا عدالتخانه باشد

خطبه های نماز جمعه - 31 خرداد 98

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن