تاریخ درج شنبه 26 مرداد 1398 در 09:47 کد خبر : 3132
ف

انتخاب هیئت جوانان عاشورائی انصارالامام به عنوان هیئت نمونه کشوری 98

انتخاب هیئت جوانان عاشورائی انصارالامام به عنوان هیئت نمونه کشوری 98

از تمامی خادمین عزیز هیئت جوانان(نوجوانان) عاشورائی تقدیر و تشکر به عمل می آید.

انتخاب هیئت جوانان عاشورائی انصارالامام  به عنوان هیئت نمونه کشوری 98

ما فعل خواستن را صرف کردیم ...


جوانان(نوجوانان) عاشورائی انصارالامام رزمندگان کرج به عنوان هیئت نمونه کشوری در سال ۹۸ انتخاب گردید.

از تمامی خادمین عزیز هیئت جوانان(نوجوانان) عاشورائی تقدیر و تشکر به عمل می آید.

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن