تاریخ درج سه شنبه 22 بهمن 1398 در 00:00 کد خبر : 3196
ف

عملیات نامنظم فتح 4

عملیات نامنظم فتح 4

22بهمن 65

عملیات نامنظم فتح 4

عملیات فتح 4

این عملیات در تاریخ 22 بهمن ماه 1365 در عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق – محور شمالی جنگ و با هدف انهدام عقبه ستادی و لشکری در منطقه عمومی شهرهای روانداز و دیانای عراق و در طی دو مرحله عملیات نامنظم انجام شد.

ضربه ای در عمق خاک دشمن به تاسیسات نظامی و اقتصادی

منطقه عمومی «روانداز» و «دیانا» عراق در جبهه شمالی از آن جهت در یک طرح عملیاتی نامنظم و ضربتی مطرح شده بود تا با انجام عملیاتی به نام فتح 4 در آن منطقه ضربه ای کاری به عقبه ستادی و لشکری دشمن ، در عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق وارد آید . لذا در تاریخ 22 بهمن ماه 1365 حمله ای با رمز «یاالله» در دو مرحله به اجرا درآمد . در محله نخست که به وسعت 100 کیلومتر مربع اجرا شد ، تاسیسات بزرگ راداری و مایکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق 70 کیلومتری داخل خاک استان اربیل عراق منهدم شد . این عملیات نفوذی با اجرای آتش بر روی پادگان خلیفان و به آتش کشیدن 7 دستگاه تانک ، اجرای آتش بر روی پارک موتوری و مراکز حساس سپاس پنجم عراق در شهر روانداز ، اجرای آتش روی پادگان «باپشتیبان» در شمال روانداز ، خسارت به مراکز نظامی و اقتصادی شهرهای قضاصدیق ، روانداز ، خلیفان و دیانا و زیر آتش گرفتن مقر فرماندهی لشکر 23 عراق همراه بود .

مرحله دوم این عملیات نیز روز 4 اسفند 1365 در همین منطقه به اجرا درآمد . طی آن بازهم همکاری معارضین عراقی و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چشمگیر بود و در نهایت دستاوردهای آن چنین بود : اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در دیانا ، انهدام سازمان اطلاعات و مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی عراق در دیانا ، زیر آتش قرار گرفتن ساختمان های اداری و دولتی شهر قضاصدیق و وارد آمدن خسارت به پادگان و مرکز پلیس و تاسیسات برق روانداز .

در مجموع این دو مرحله عملیات 125 تن از نیروهای دشمن کشته ، زخمی و اسیر شدند .


مرحله اول:
- انهدام تاسیسات بزرگ راداری، ماکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق 70 کیلومتری داخل عراق در استان اردبیل.
- اجرای آتش بر روی پادگان خلیفان در منطقه ی دیانا و به آتش کشاندن 7 دستگاه تانک.
-اجرای آتش بر روی پارک موتوری و مراکز حساس سپاه پنجم عراق در رواندوز.
- اجرای آتش بر روی پادگان باپشتیان در شمال رواندوز
- خسارت به مراکز نظامی و اقتصادی شهرهای قضا صدیق، رواندوز، خلیفان و دیانا.
- زیر آتش قرار گرفتن مقر فرماندهی لشکر 23 عراق

مرحله دوم:

- اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در دیانا
- انهدام سازمان اطلاعات، مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی در دیانا.
- زیر آتش قرار گرفتن ساختمانهای اداری و دولتی شهر قضا صدیق.
- وارد آوردن خسارت به پادگان، مرکز پلیس و تاسیسات برق رواندوز.
تعداد کشته و زخمیهای دشمن: بیش از 1000 تعداد اسرا:250 نفر

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : فتح 4 - نامنظم
زمان اجرا : 22/11/1365
رمز عملیات : یاالله
مکان اجرا : عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق – محور شمالی جنگ
تلفات دشمن : 125 (کشته ، زخمی و اسیر)
ارگان های عمل کننده : نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضان کرد عراقی
اهداف عملیات : انهدام عقبه ستادی و لشکری در منطقه عمومی شهرهای روانداز و دیانای عراق – با دو مرحله عملیات
نوع عملیات:نامنظم
وسعت منطقه عملیاتی:100 کیلومتر مربع
نیروی عمل کننده:نیروی زمین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قراری – رمضان)

نقشه عملیات

دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,عملیات,عملیات زمینی,عملیات های دفاع مقدس,سپاه پاسداران,ایران,نقشه عملیات,فتح,اقتصادی

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن