تاریخ درج چهارشنبه 18 دي 1398 در 10:23 کد خبر : 3316
ف

صوت مراسم شهادت حاج قاسم سلیمانی

صوت مراسم شهادت حاج قاسم سلیمانی

15 دی 98

صوت مراسم شهادت حاج قاسم سلیمانی


سخنرانی - سردار تقی زاده - گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی - 15 دی98
download

رجز - حاج رحمان نوازنی - گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی - 15 دی98
download

روضه - حاج رحمان نوازنی - گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی - 15 دی98
download

روضه - سید صادق عبادی - گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی - 15 دی98
download

روضه - کربلایی میثم رعیتی- گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی - 15 دی98
download

زمینه -حاج رحمان نوازنی- گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی - 15 دی98
download

شور - حاج حسین پارسا- گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی - 15 دی98
download

شور - حاج رحمان نوازنی- گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی - 15 دی98
download

شور - کربلایی میثم رعیتی - گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی - 15 دی98
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن