تاریخ درج سه شنبه 24 دي 1398 در 11:51 کد خبر : 3329
ف

صوت محفل انس با قرآن

صوت محفل انس با قرآن

21 دی 98

صوت محفل انس با قرآن


تلاوت کامل - استاد احمدی وفا - محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

مقطعی از تلاوت - استاد احمدی وفا - محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

تلاوت کامل - استاد غلام نژاد - محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

گروه بین المللی الوارثین-قطعه اول- محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

گروه بین المللی الوارثین - قطعه دوم - محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

مداحی - آقای آقایی- محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

تلاوت کامل - آقای حسین ناصح فرد- محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

تلاوت کامل - آقای مهدی ناصری- محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

تلاوت کامل - آقای علی احمدی- محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

تلاوت کامل - آقای شمس- محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

تلاوت کامل - قاری نوجوان آقای علی واحدی- محفل انس با قرآن - 21 دی 98
download

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن