تاریخ درج دوشنبه 14 بهمن 1398 در 13:51 کد خبر : 3386
ف

طرح ویزیت و درمان رایگان - محله سهرابیه

طرح ویزیت و درمان رایگان - محله سهرابیه

آبان 98

طرح ویزیت و درمان رایگان - محله سهرابیه

اجرای طرح ویزیت و درمان رایگان پزشکی برای اهالی محترم محله سهرابیه
 بهره مندی اهالی در حدود  580 ویزیت و خدمات رایگان و ارائه داروهای مورد نیاز جهت درمان 

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن