تاریخ درج یکشنبه 27 بهمن 1398 در 11:15 کد خبر : 3408
ف

دیدار دارالقرآن هیئت

دیدار دارالقرآن هیئت

با قاری نوجوان البرزی

دیدار دارالقرآن هیئت

برای سلامتی آقای سید رضا حایری ، قاری نوجوان و خوش خوان البرزی یک حمد شفا قرائت بفرمایید.

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن