تاریخ درج دوشنبه 05 اسفند 1398 در 15:38 کد خبر : 3430
ف

ویدئو کرسی تلاوت هفتگی قرآن

ویدئو کرسی تلاوت هفتگی قرآن

26 بهمن 98

ویدئو کرسی تلاوت هفتگی قرآن

فرازخوانی - آقای محمدرضا گرجی - آیه 80 سوره اسراء

کیفیت 720

کیفیت 480

کیفیت 360


فرازخوانی - آقای محمدرضا گرجی - آیه 820 سوره اسراء

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

کیفیت 360


فرازخوانی - آقای محمدرضا گرجی - آیه 85 سوره اسراء

کیفیت 720

کیفیت 480

کیفیت 360


فرازخوانی - آقای حمیدرضا ملازاده - آیه 26 سوره قصص

کیفیت 720

کیفیت 480

کیفیت 360

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن