تاریخ درج یکشنبه 07 ارديبهشت 1399 در 11:00 کد خبر : 3511
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز دوم

احکام روزانه

افطار یا نماز اول وقت؟

سر سفره همسرش منتظر نشسته تا او بیاید و روزه شان را با هم افطار کنند.
 در این صورت ، بهتر است فرد اول روزه اش را افطار کند و سپس به نماز بایستد.

متن دقیق رساله :
 خواندن نماز مغرب و عشاء بهتر است ؛ ولی اگر کسی منتظر اوست  یا بسیار گرسنه است که نمی تواند نماز را با حضور قلب بخواند ، افطار کردن بهتر است.
 توضیح المسائل مراجع ، ج 1 ، م


سحری سهوی بعد اذان

 خیال می کرده هنوز اذان نگفته اند و دولپی مشغول خوردن سحری بوده و ناگاه متوجه اشتباهش و ناگاه متوجه اشتباهش می شود.

 اگر در مورد وقت اذان از قبل تحقیق نکرده باشد ، روزه اش باطل بوده و علاوه بر امساک تا مغرب ، باید آن را قضا کند.ولی اگر تحقیق کرده هرچند اشتباه ، روزه اش صحیح است.

 متن دقیق رساله :
 در صورتی که انسان بدون تحقیق کردن مشغول خوردن شود ، اما متوجه شود که اذان گفته بودند ، روزه اش باطل می باشد.در آن روز باید از خوردن و آشامیدن اجتناب کند و قضای آن را بعداً به جا آورد و کفاره ای به عهده او نیست. اما اگر تحقیق کند ، مثلاً آسمان نگاه کند و مطمئن باشد که صبح نشده است و بعد از سحری متوجه شود که اذان گفته بودند ، روزه اش صحیح است می باشد و قضا ندارد.
 توضیح المسائل مراجع ، مسئله 1688

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن