تاریخ درج چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399 در 12:00 کد خبر : 3526
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز پنجم

احکام روزانه

 روزه ای را که ضرر دارد، قضا کن

فکر می کرده روزه برایش ضرر ندارد و آن روز را روزه گرفته است. اما بعداً می فهمد که بر اثر روزه ضرری بر جسم او وارد شده است.
 در این صورت باید قضای روزه آن روز را به جا آورد.

 متن دقیق رساله :
 هرگاه عقیده اش این بود که روزه برای او ضرر ندارد و روزه گرفت و بعد فهمید روزه برای او ضرر داشته ، باید قضای آن را به جا آورد.
  رساله آموزشی آیت الله العظمی خامنه ای ، بخش روزه


شک کردن به دستور پزشک

پزشکش آن قدرها به مسائل شرعی پای بندی ندارد. حالا دستور داده که روزه برایش ضرر دارد و نباید بگیرد.
 اگر به گفته پزشک یقین ندارد و بر مبنای تجربه خودش فکر می کند که روزه ضرر ندارد ، باید روزه بگیرد.

 متن دقیق رساله :
 ملاک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن ، تشخیص خود روزه دار نسبت به خودش است بنابر این اگر پزشک بگوید روزه ضرر دارد ، اما او باتجربه دریافته است که ضرر ندارد باید روزه بگیرد.
  رساله آموزشی آیت الله العظمی خامنه ای ، بخش روزه

 

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن