تاریخ درج دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 در 13:42 کد خبر : 3576
ف

احکام روزانه

احکام روزانه

روز دهم

احکام روزانه

نماز روی صندلی

 مشکلش چنان جدی است که نمی تواند نماز را ایستاده بخواند و مجبور به استفاده از صندلی است.
 در این صورت هنگام سجده باید سر و دست هایش را روی میز قرار دهد (نه اینکه مهر بالا بیاورد) ، و سر انگشت شست پا را نیز روی زمین قرار دهد (کف پا روی زمین نباشد)، ولی نیازی نیست زانوانش را روی چیزی بگذارد.

 متن دقیق رساله :
 کسانی که طبق وظیفه ، برای سجده روی صندلی نشسته و بر روی میز مقابلشان سجده کنند ، آیا این سجده محسوب می شود و نسبت به قرار دادن مواضع هفتگانه در سجده چه وظیفه ای دارند؟
جواب: اگر به گونه ای است که می توانند خم شوند و روی میز سجده کنند ، سجده محسوب می شود و باید در حدامکان نسبت به مواضع سجده مراعات کنند بنابراین اگر مهر را برداشته و بر پیشانی بگذارد صحیح نیست ، البته لازم نیست زانوها را بر چیزی قرار دهند.
استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری ، کانال فقه و احکام
سایت leader.ir


 رنج و سختی برای کار حرام‼️

 بیمار شده و حال و روز خوشی ندارد. با اینکه می داند روزه برای او ضرر دارد و باعث تشدید بیماری اش ، اصرار دارد به تکلیف شرعی خود عمل کند❗️
 باید بداند به حکم همان شرع ، روزه بر او واجب که نیست هیچ، بلکه حرام است.

اجوبه الاستفتائات ،سوال1415

 

مرکز نیکوکاری
جهادی
هیئت نوجوانان
خادمین
کتاب خانه
پیروان عترت
انصارالقیامه
مزار شهدا
دارالقرآن